Hva kan vi hjelpe deg med?

Så enkelt kommer du i gang med energimåling med Å Insite

Å etablere og levere energidata kan være en dyr og kompleks prosess. Med Å Insite som leverandør blir det enkelt og forutsigbart.

Så enkelt kommer du i gang med energimåling med Å Insite

Energidata med høy kvalitet kan åpne helt nye dører innen energieffektivisering, rapportering, kostnadsfordeling og optimalisering av drift. Men å etablere og levere data er en omfattende prosess, som ofte medfører betydelige kostnader og en hel del frustrasjon.

Å Insite har som mål å spare deg for den delen av jobben. Vi tar ansvar for hele kompleksiteten i å etablere og levere data: fra scoping, logistikk, installasjon og integrasjon, til databehandling, drift og vedlikehold.

Les mer om energidata her. 

I videoen under får du bli med til Consto Arena i Mjøndalen, for å lære hvordan vi utfører en onboarding med minimalt hodebry for deg.

 

Åpne dører er stort sett alt som kreves

 – Kunde skal i minst mulig grad bli påvirket av at vi kommer inn og gjør en installasjon, sier Thomas Krekling, leder for leveranse i Å Insite. Han legger til:

– Vi sørger for at ting blir installert, og så pakker vi sammen og drar. Deretter forteller vi kunden at dataen er oppe og går, og at de kan gå i gang med å prosessere og vise til sluttkunden. 

Aller helst skal sluttkunden slippe å involvere seg utover å gi oss tilgang til bygget. I de fleste tilfeller kreves det ikke stort mer heller, med unntak av noen få ganger der vi trenger at de kobles litt tettere på. Mengden arbeid kommer litt an på hva slags oppsett som finnes i bygget fra før.

– Vi har bygg der vi har eksisterende anlegg på protokoll, hvor vi går inn og installerer datalogger som kan sendes til skyen vår. Deretter har vi det vi kaller retrofit, hvor vi går inn og etterinstallerer strømmåling i tavler, sier Krekling.

Det er siste kategori som kan skape (litt) ekstra jobb:

– Den siste kategorien er tredjeparts energimålere, typisk fjernvarme, der det allerede står en energimåler som leverer data på M-BUS eller Modbus som vi kan lese fra. Da er vi avhengig av å involvere kunden fordi de må bestille og etterspørre tilgang på data fra (for eksempel) fjernvarmeleverandøren, sier han.

 

Tilpasser målingen etter kundenes ønsker

I en befaring er det viktigste for oss å forstå anlegget, slik at du kan gjøre deg opp en mening om hva du skal måle. Noen kunder ønsker å vite mest mulig om energiforbruket sitt. Andre er veldig bevisste på hva de ønsker målt. 

Uansett hva ditt ønske er, vil vi som hovedregel sikre oss at vi måler hovedinntaket. Da får vi totalen av hele installasjonen.

– Vi har opplevd at vi får en bestilling hvor vi skal måle konkrete ting, men så finner vi ut at 60 prosent av forbruket går på umålt, sier Krekling.

Med andre ord kan det hende du vil bli overrasket over hva som faktisk tapper bygget for mest energi – selv der du trodde du hadde full kontroll. Dette er kun mulig å oppdage fordi vi alltid måler totalen.

Men la det være sagt: Vi måler ikke bare for å måle. Det handler alltid om å øke kvaliteten på dataene du får, noe vi gjør gjennom mange ulike analyser. Da kan vi for eksempel kvalitetssikre dataene, legge på algoritmer eller oppdage «spikes» som er ukorrekte. Eller som Krekling sier:

– Vi gjør datagrunnlaget ditt mer troverdig.

New call-to-action

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.