Hva kan vi hjelpe deg med?

Energidata til PropTech-dugnaden

Norsk Maritimt Museum, eller PropTech-museet som det nå kaller seg, har åpnet dørene og invitert til en PropTech-dugnad. Dugnaden er med på å synliggjøre mulighetene ved å ta i bruk ny teknologi i eldre bygg, og synergier og verdien av samarbeid innad i bransjen.

Det totale energiforbruket gjennom ett døgn

Etter at flere selskap har vært inne og jobbet effektivt med sensorikk og energioptimalisering, installerte Å Insite undermålere i hele museumsbygget. Her er noen av hovedfunnene. 

 

Høyere topper enn antatt 

Mange er vant til å jobbe med energidata med timesoppløsning. Dette kan gi et litt misvisende bilde da forbruket ser jevnt og fint ut (rosa linje i grafen under). Ved å se på energiforbruket med minuttsoppløsning, endrer bildet seg (burgunder linje). Vi så raskt at et eller annet bidro til å skape store hopp i forbruket med ganske jevne mellomrom. 

Graf: Forskjellen på times- og minuttsoppløsning på energidata

Ved å grave i dataene, identifiserte vi at det var et varmeelement som skrudde seg på. Dette elementet var så stort at uavhengig av utetemperaturer brukte det nøyaktig 8 minutter på å få innetemperaturen opp til satt nivå. Dette skapte et ekstra energiforbruk på omtrent 70 kW de minuttene det sto på.  

Forbruk fra varmebatteri

Ved å grave videre i dataene kunne vi identifisere at årsaken til dette var en defekt varmepumpe. Fordi varmepumpen var defekt, måtte varmeelementet overkompensere. 

 

Unødvendig høy grunnlast 

Noe av det første vi registrerte var at energiforbruket virket unødvendig høyt hele døgnet. Grunnlasten, de laveste forbruksperiodene, var sjelden lavere enn 100 kW. 

Ved hjelp av undermålingene, kunne vi identifisere at seks kurser til sammen utgjorde mer enn halvparten av det totale forbruket. Blant disse seks var det blant annet to kurser som gikk til varmtvannsberedere. Èn av berederne har en grunnlast på 10 kW, hele døgnet, hele året: 

Graf: Energiforbruket til en varmtvannsbereder

 

Det er menneskelig å gjøre feil 

Som en del av dugnaden er mye ny teknologi tatt i bruk. Det betyr at tidligere manuelle prosesser og excelark nå importeres i digitale verktøy og plattformer.  

På et tidspunkt skjedde det en kopieringsfeil, som medførte at ventilasjonssystemet skrudde seg av hele søndag - museets prime time - og kjørte på full guffe natt til mandag og hele mandagen, da museet var stengt.  

Forbruk gjennom en uke

Etter å ha snakket med driftsansvarlig, fikk vi raskt avdekket og oppklart dette. Denne typen feil er ikke uvanlig når ny teknologi skal implementeres. Det kan være vanskelig å oppdage, men veldig lett å korrigere når man først vet om det. 

 

Om dugnaden 

Dugnaden er et felles initiativ mellom podcasten Praktisk Proptech og Norsk Maritimt Museum. Dugnaden startet sommeren 2023 og lever videre så lenge selskaper fortsetter å bidra med nye løsninger. Til nå har mer enn 50 selskaper deltatt i arbeidet. Du kan lese mer om initiativet her. 

 

Å Insite sitt bidrag 

Å Insite henter data fra 36 målepunkter på museet. Vi kvalitetssikrer dataene kontinuerlig og leverer disse på et API, som kan benyttes på tvers av software-løsninger og plattformer etter hvert som de tas i bruk på museet. 

 

New call-to-action

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.