Hva kan vi hjelpe deg med?

60 % av dataene er feil!

Utfordringen er å oppdage det.

data er feil

Av alle eksisterende målepunkter i næringsbygg som vi har hentet energidata fra, har over 60 % levert data med feil og mangler (pluss/minus 20 % avhengig av hvordan du definerer feil). Uansett hvilken feilmargin du setter som kriterie, er andelen så høy at det gjør all energidata upålitelig. 

Vi har kontaktet andre, inkludert forskere i SINTEFs SmartBuildingHub-prosjekt, som sier at de også er godt kjent med utfordringen knyttet til dårlig datakvalitet.

Men selv om de av oss som jobber med datahåndtering i det daglige kjenner til dette, er det mange andre som lever i den tro at deres data er korrekt - og som benytter dette som grunnlag både for automatisering av drift, kostnadsfordeling og rapportering.  

Les mer om energidata for næringsbygg

 

Hva skyldes feilene? 

De aller fleste av disse feilene er menneskeskapte og skyldes feil i installasjonsøyeblikket. Ofte skyldes det at målerne er installert uten egentlig fokus på om det er riktig eller ikke – altså uten fokus på bruk av dataene.

Men installasjonsfeil skjer også når man forsøker å unngå dem. Et vanlig eksempel er at sensorene kobles feil – i feil retning, på feil fase, eller rett og slett på feil sted – eller at de konfigureres feil. 

Dette kan gi fatale konsekvenser dersom du for eksempel benytter energidataene til kostnadsfordeling. Vi har sett eksempler der leietakere har vært fakturert på feilaktig grunnlag i lang tid, i verste tilfelle så mye som 12 år.   

Vi ser også urovekkende ofte at undermålerne selv gir direkte feil målinger, og det er stor forskjell på målerne som finnes i markedet. Dette er spesielt tydelig i tilfeller der man har investert i en dyr måler på hovedinntaket, men spart penger med billigere undermålere på mindre kurser. Undermålere er små maskiner, og de færreste oppdateres eller restartes noen gang. Over tid oppstår det feil og avvik i disse målingene, som gjør hele datagrunnlaget upålitelig.

Mange vi snakker med kjenner seg igjen i problemstillingen at summen av undermålerne ikke er lik verdien oppgitt av hovedmåler, men har slått seg til ro med at feilene skyldes strømbrudd eller at det er noe som ikke måles som utgjør forskjellen. Denne tilnærmingen kan få fatale konsekvenser. 

Les også: Stoler du på dataene dine?

 

Hvordan vite om dataene du har er riktige? 

Den eneste måten du kan sikre deg mot feil i dataene er 1) å verifisere installasjonen, og 2) kontinuerlig overvåke datastrømmen.  

Å verifisere en installasjon krever mer enn å se at data flyter og målere tikker oppover. Det spiller ingen rolle om måleren sender data som den skal, om den er plassert på feil sted. Installasjonsfeil oppstår rett som det er og er dessverre vanligere enn du kanskje tror.  

Og nei, hvis du har sjekket at alt fungerer som det skal i dag, er du ikke sikret for all overskuelig fremtid – dessverre. Sensorer og infrastruktur kan plutselig slutte å fungere som det skal, og “flatlining”, “spikes” og datahull er velkjente fenomener i energidataverden. Disse feilene er det veldig vanskelig å oppdage uten å kontrollere og overvåke dataflyten jevnlig.  

 

New call-to-action

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.