Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik kan vi levere energidata til en lav pris

“Hvordan kan dere dekke installasjonskostnader og påta dere all operasjonell og finansiell risiko? Det lyder for godt til å være sant…” La oss forklare hvordan:

Når vi forklarer forretningsmodellen vår for PropTech-selskaper og andre tjenesteleverandører, møter vi ofte en smule skepsis. Det er heller ikke så rart, for alle som har erfaringer med energidata vet hvor uforutsigbart det kan være – både finansielt og teknisk. 

Når vi da overtar all økonomisk risiko tilknyttet installasjon, drift og vedlikehold, samtidig som vi hevder at vi leverer bedre og mer pålitelig energidata enn noen andre på markedet, skjønner vi at noen vil løfte et skeptisk øyebryn i vår retning. 

La oss utdype litt om hvordan vi kan levere våre tjenester og hvorfor vi har valgt å gjøre det på denne måten.

 

Felles problem - felles løsning

De kommersielle mulighetene i energieffektivisering av næringsbygg er enorme og teknologiske fremskritt har åpnet et helt nytt univers av muligheter. 

Samtidig er nåsituasjonen relativt dyster, og det er en lang vei å gå før norske næringseiendommer som helhet kan betraktes som «smarte» eller «energieffektive». 

Vi mener at hovedårsaken til at bransjen ikke har kommet lenger er fordi infrastrukturen ikke fungerer optimalt. Feilmålinger, dårlig oppløsning, hull i datagrunnlaget og uforutsigbare driftskostnader skaper de samme utfordringene for alle som leverer tjenester innen energioptimalisering. Og alle forsøker å løse disse problemene hver for seg. 

Det er dette problemet vi ønsker å løse, en gang og for alle. 

 

Det handler om å tenke langsiktig 

Det er dyrt å investere i måleutstyr, og å opprettholde god og korrekt kvalitet på energidata er ressurskrevende.Derfor har vi valgt å tilby bearbeidede, høyoppløselig energidata på åpent API, pakket inn i en lisensmodell hvor vi påtar oss den finansielle risikoen. 

Det betyr at det meste av våre inntekter ligger langt fram i tid, mens kostnadene løper fra dag én. Altså er vi helt avhengige av å ha langsiktige samarbeid med våre kunder – et kraftig incentiv for hvordan vi utvikler våre tjenester.

Ved å utelukkende fokusere på energidata, kan vi bruke all vår tid på å sikre at vi kan tilby de beste og mest pålitelige dataene. I stedet for å utvikle vårt eget EOS eller egen PropTech-løsning, ønsker vi å inngå partnerskap med tjenestetilbydere, sånn at flest mulig kan dra nytte av disse dataene. Det gir høyest økonomisk avkastning på lang sikt, og det skaper desidert størst effekt for samfunnet. 

 

En finansiell robust eier med et samfunnsansvar

Vi har et samfunnsansvar pålagt oss fra våre eiere og en visjon om å gjøre bærekraftige investeringer lønnsomme for flere.

Uten en solid eier som har råd til å tenke tiår frem i tid, ville ikke forretningsmodellen vår vært levedyktig. Til det ligger inntektene for langt frem i tid, og kostnadene for tidlig. Heldigvis er vi eid av kraftkonsernet Å Energi, som har soliditeten og investeringsviljen som skal til, og et samfunnsansvar som går langt forbi den siste linjen i kvartalsregnskapet.

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.