Hva kan vi hjelpe deg med?

Energieffektivisering: Hvor skal du starte?

Det fine med å stå i startgropa med energieffektivisering, er at du vil spare penger og energi bare ved å komme i gang. Men hvor bør du egentlig starte?

Gurusoft sitt EOS i bruk

Det har vi spurt Jan Erik Gran i Gurusoft om. Han er rask og tydelig i sitt svar: Du må starte med å få oversikt over ditt eget forbruk. Du må starte med et energiovervåkningssystem, eller et EOS, som det gjerne forkortes til.

Skaff deg innsikt med et EOS

Uten innsikt i ditt eget forbruk vet du ikke hva du bør gjøre av tiltak, eller hvor du bør fokusere innsatsen.

Bilde av Jan Erik Gran

– Å etablere et EOS er nok en av de viktigste tingene for å redusere energibruken. Det krever små investeringer og kan gjennomføres av alle typer virksomheter – uavhengig om de er byggeier eller leietaker, om de er store eller små. Kunnskap om eget energibruk gjør deg bedre rustet til å få oversikt og kontroll, forklarer han.

Utviklingen i energiprisene og avgiftsnivået gjør at det er enorme summer å spare. En beskjeden beregning fra Enova sier at du bare ved å etablere et EOS vil spare tre til fem prosent av strømutgiftene dine. Gurusofts erfaring er at du ofte sparer mer.

– For veldig mange er dette mye penger. Og det handler om å få innsikt og kontroll, slik at du vet hvor du bør begynne, presiserer Jan Erik Gran.

 

Fordelene med god energidata

Gurusoft har lang erfaring med energidata fra Å Insite. For Jan Erik Gran er det viktigste at brukeren har forståelse for dataene sine.

– Du må få tallene i en kontekst som gjør at det henger sammen. Det slurves alt for mye med energidata, mener han.

Han trekker frem et eksempel:

- Hvis du følger med på tallene, og ser at dere hvert år går litt ned i forbruk, da er det lett å tro at du er flink. Sjefen er fornøyd, dere sparer noen prosent på strømforbruket. Men hva om dere fortsatt bruker mye mer enn dere burde? Altså at dere kunne spart enda mer, uten at dere selv vet det. Er det bra nok da?

– Det er med data som med alt annet, er det dritt inn så blir det dritt ut. Du må ha fokus på datakvalitet og stille spørsmål ved hvordan dataene kvalitetssikres. Sørg også for at du enkelt kan følge med selv.

 

Få den nye bilen ut av garasjen

For å spare penger med et EOS, må du jobbe med det og bruke det. Det hjelper ikke å ha en ny bil, om den bare skal stå i garasjen. Gran er overrasket over hvor mange som ikke utnytter seg av de mulighetene og besparelsene som ligger i å måle og bruke dataene de får inn.

– Har du tid til å spare penger? spør Gran retorisk.

– Du må legge tid, ressurser og engasjement i det. Det blir mye gøyere å jobbe med om du bryr deg, smiler han engasjert.

Han minner også om at et EOS er et viktig verktøy for å dokumentere effekten av ulike tiltak du gjør, for eksempel når du skal søke Enova om støtte. Det er også et viktig verktøy for å ha kontroll og oversikt over alt som skal rapporteres til bærekraft- og klimaregnskap.

 

Reduserte forbruket med 17 prosent

Hos Gurusoft har de hatt kunder som har oppnådd betydelige  besparelser ved å engasjere seg litt mer.

–  Vi har en kunde som reduserte strømforbruket med 17 prosent, bare ved at de fikk kontroll over forbruket sitt og satte i gang tiltak for å spare – uten store investeringer.  Det kan være så enkelt som å redusere forbruket i helgene og på nettene når ingen er på jobb; gå en kontrollrunde på bygget, og engasjere alle internt, forklarer Gran, som mener det lønner seg å la det gå sport i å spare på strømmen.

– Hvis du bare gidder å gjøre noe, så vil du spare på det!

 


Hva er et EOS?

Et EOS brukes til å overvåke, visualisere og analysere energiforbruket, for eksempel i en bygning, et anlegg eller en industriell prosess. Formålet er å gi detaljert informasjon om hvordan energien brukes, identifisere områder med høyt energiforbruk eller ineffektivitet, og gi grunnlag for å implementere tiltak for å redusere energiforbruket og kostnadene.

Et EOS kan inkludere sensorer og måleinstrumenter som overvåker elektrisitetsforbruk, varme, kjøling, vannforbruk og annen energirelatert data. Den innsamlede informasjonen kan så behandles og visualiseres gjennom programvaregrensesnitt, eller dashbord, slik at du kan analysere energiforbruksmønstre og identifisere områder for forbedring.

EOS-systemer er spesielt nyttige for deg som ønsker å optimalisere energieffektiviteten, redusere miljøpåvirkningen og redusere energikostnadene.

 

Fordeler med å ha et EOS

Fordelene med å ha et EOS er mange. Gran lister opp følgende som det viktigste:

  • Energiutgiftene reduseres
  • Personellet blir mer energibevisste
  • Feil i anlegg og på utstyr oppdages tidligere
  • Bedre oversikt over energiflyten og energibruken
  • Bedre grunnlag for vurdering av rutiner ved drift 
  • Positiv profilering ovenfor leietakere og samfunn
  • Sammenlignbare tall for flere bygg
  • Bedre forberedt på prisendringer

New call-to-action

 

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.