Hva kan vi hjelpe deg med?

Bryt ned bunnlasten med energidata

Ofte er det periodene med lavest strømforbruk som stjeler mest strøm fra næringsbygget.

Skal du redusere det totale strømforbruket i et næringsbygg, er det fort gjort å øyeblikkelig se til de store effekttoppene. Det er tross alt her bygget bruker mest energi, og å redusere disse kan i tillegg ha en umiddelbar effekt på strømregningen.

Samtidig er det viktig å ikke glemme bunnlasten, eller grunnlasten – minimumnivået som kreves av bygget, det som bare tikker og går. Dersom et bygg bruker mye energi i periodene der det egentlig kreves lite, er dette som regel et tegn på ineffektivitet eller feil, og her kan det være store potensialer for besparelser med få grep.  

Utfordringen er å identifisere hvilke grep det er snakk om.

 

Hva bidrar til å gjøre bunnlasten unødvendig høy?

Noen typiske syndere er ventilasjon eller belysning som ikke styres etter tid på døgnet eller hvor mange som oppholder seg i bygget. 

En annen vanlig blemme er å ha overlapp mellom oppvarmingsanlegg og nedkjølingsanlegg, som blir stående og jobbe mot hverandre i korte eller lengre perioder. Noe så enkelt som feilmontering av sensorene son skal styre varme, kan kan føre til betydelige merkostnader.

Med detaljert energidata får du innsikt også i de mindre synlige årsakene, som feil i anlegg. Vi ser flere steder at forhåndsinnstilte reguleringer ikke fungerer som man har forventet. Og disse feilene er det vanskelig å oppdage. 

Les mer om energidata her.

 

Detaljert data gir bedre beslutningsgrunnlag

Hvis du kun måler hoveduttaket i bygget, kan du avdekke om bunnlasten er høy, men du har lite innsikt i hvorfor.  For å identifisere driverne må du ned på et mer detaljert nivå, gjerne på enkelt komponent.

Denne grafen viser forbruket til en varmtvanssbereder gjennom et døgn. Hvor mye energi en bereder bør bruke avhenger naturlig nok av størrelse og bruk, men berederen i dette tilfelle - som utad fungerer som den skal - har en unødvendig høy bunnlast på nesten 10 kW. Det utgjør ganske mange kroner på strømregningen. 

Varmtvannsbereder energiforbruk

Graf: Energiforbruket til en varmtvannsbereder

 

Hvor bør du starte?

For å få innsikt i eget energiforbruk, trenger du, litt forenklet, tre ting:

  1. Oversikt over kurser og infrastrukturen i bygget sånn at du vet hva du måler
  2. Pålitelige målerdata med tilstrekkelig oppløsning
  3. Et godt verktøy for å visualisere og analysere dataene, som et EOS.

Les også: Hvordan komme i gang med energieffektivisering 

Som leverandør av energidata, har vi spesialisert oss på punkt 1 og 2. Vi har et nettverk av partnere som er spesialister på det siste. De kan du finne her.

 

New call-to-action

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.