Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan fungerer et samarbeid med Å Insite?

Energidata har vært en utfordring som har bremset utviklingen av energieffektivisering for mange tjenesteleverandører. Å Insite hjelper deg over kneika.

Hvordan fungerer et samarbeid med Å Insite?

Prosessen for å skaffe energidata av tilstrekkelig kvalitet har lenge vært frustrerende, dyr og tidkrevende. Du har måttet forholde deg til flere leverandører og systemer som ikke snakker sammen – og likevel ikke kunnet stole på at dataen faktisk stemmer.

Å Insite ble utviklet for å svare på problemet.

Med Å Insite overlater du kompleksiteten i å etablere, samle og levere data til oss, og får vaskede, korrekte data gjennom vårt API.

Vurderer du et samarbeid med oss? Les videre for en rask oversikt over hva et samarbeid innebærer.

 

Hva får du som kunde av Å Insite?

Å Insite er todelt: På den ene siden har du den manuelle jobben vi utfører for deg on site; på den andre siden har du den teknologiske biten, som leder til vasket og klar data på vårt API.

Vi tar ansvar for gjennomføring av både befaring og installasjon, og dekker kostnadene knyttet til innkjøp av nytt hardware, der det er behov for det. Vi har utviklet programvare og prosesser som gjør at vi kan installere, konfigurere og integrere nye og eksisterende målestrukturer raskere og mer kostnadseffektivt enn om det gjøres ad hoc.

Grunnen til at dette ikke er for godt til å være sant, er at perspektivet vårt er langsiktig. Med et tidsperspektiv på flere år, kan vi ta disse kostnadene for deg og likevel gå i pluss. 

Her kan du lese mer om hvordan vi kan ta de finansielle risikoene. 


Vi står for:

  • Befaring
  • Installasjon og/eller integrering av måleinfrastruktur
  • Innsamling av data
  • Prosessering av data
  • Foredling av data
  • Levering av data på API

 


Det starter før installasjonen

Ofte må vi installere ny måleinfrastruktur på det aktuelle bygget. Da etterspør vi nødvendig informasjon om anlegget, som kurslister, enlinjeskjema og bilder. 

Noen ganger får vi god nok informasjon til at vi klarer å sette opp en måleinfrastruktur basert på dette. Andre ganger gjennomfører vi befaring for å få bedre oversikt over bygget og mulighetene som finnes. Ved behov for befaring vil vi i etterkant av denne komme med et forslag på omfang av målinger, så du slipper overraskelser.

Der det er mulig integrerer og konfigurerer vi eksisterende målestruktur, eller kombinerer med både nye og eksisterende målere. Vi sørger for koordinering av nødvendige aktiviteter og kommunikasjon mot nødvendig personell.

 

Kvalitetskontroll

Etter at systemet er installert, eller integrasjon mot eksisterende systemer er satt opp, starter vi en verifikasjonsprosess på vår dataplattform for å sikre at du får de dataene du skal. 

Alle data tilgjengeliggjøres på vårt API, så du kan benytte deg av dem med én gang.

I denne prosessen oppdager og retter vi også eventuelle feil i eksisterende systemer, som gjør at du veldig tidlig får verdi av det nye oppsettet.

[Lenke til artikkel om feil]

 

Oppetid og utskiftning av hardware 

Etter verifikasjon og igangsettelse av API på plattformen vår, går vi over i en driftsfase. Her tar vi fullt ansvar for oppetid, i tillegg til at dataene selvfølgelig holder den høye kvaliteten og oppløsningen vi er blitt enige om.

Ettersom vi har eierskap til utstyret vi leverer, tar vi også kostnaden hvis noe må skiftes. Dersom vår hardware går ned, sørger vi for utskiftning som del av tjenestekostnadene.

Totalt sett betyr det at du har tryggheten og dataen du trenger for å levere ditt tjenestetilbud til kundene dine. Vi fikser alt det du ikke har tid eller ressurser til, til en fast, forutsigbar kostnad. Du får større forutsigbarhet, bedre løsninger og enda mer fornøyde kunder.

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.