Hva kan vi hjelpe deg med?

Er du klar for EU-taksonomien?

Hvordan vil den nye EU-taksonomien påvirke deg som eier eller drifter næringsbygg?

eu-taksonomien

EUs taksonomi for bærekraftig finans er et klassifiseringssystem og et sett kriterier utviklet av EU for å gjøre det enklere å klassifisere investeringer som bærekraftige eller grønne. For næringsbygg skilles det mellom nybygg, renoveringsprosjekter, investeringer i nye løsninger og kjøp og salg av eiendommer der hele eller deler av investeringen kan klassifiseres som grønn.

For å kunne kalle et bygg eller en investering grønn, må man kunne dokumentere etter taksonomiens betingelser. Alle andre bygg og investeringer blir automatisk “grå”. 

Det er allerede blitt enklere å få finansiering for investeringer som er grønne, og taksonomien forventes å gjøre dette enda gunstigere fremover. Det vil rett å slett bli vanskeligere å få lån til grå investeringer, eller å selge grå bygg. Formålet er å få fart på grønne investeringer, skape større finansiell forutsigbarhet, og unngå grønnvasking.

Anett Andreassen, intervjuet i videoen, har lang erfaring fra eiendomsbransjen og jobber nå med å akselerere det grønne skiftet og digitalisering i bransjen. 

 

Taksonomiens oppbygging

Taksonomien er bygget opp av 6 miljømål (disse er beskrevet godt av NHO). Hvert av disse består av et sett med kriterier som må oppfylles for at man skal kunne påstå at man bidrar positivt til dette målet. Samtidig kan man ikke ha en betydelig negativ innvirkning på noen av de andre målene.

Taksonomiens 6 miljømål, hentet fra Energi og Klima sine sider

Illustrasjonen viser de seks miljømålene, og er hentet fra Energi og Klima

Grønn Byggallianse anbefaler bygg og eiendom å fokusere på miljømålet som går på reduksjon av klimagassutslipp. Det er også dette målet Innovasjon Norge har satt som kriterium for å oppnå grønne lån.


Krav til energieffektivitet

I Europa utgjør indirekte og direkte utslipp knyttet til energibruk en betydelig del av utslippene fra bygg og anlegg. Derfor har taksonomien også stort fokus på nettopp dette.

Nyere bygg (bygget etter januar 2021) må ha et energibehov som er 10 % lavere enn nearly zero energy building (nZEB), noe som kan dokumenteres med energiklasse A eller sterk B.

Renoveringsprosjekter må oppfylle relevante krav i TEK17, eller oppnå minimum 30 % reduksjon i energiforbruk.

For næringsbygg med effektiv kapasitet for oppvarming, kjøling og ventilasjon på over 290 kW er det krav om å ha et system for overvåking av energi (som et EOS eller SD-anlegg).

Grønn Byggallianse holder regelmessige introkurs om taksonomien. Mye av dette innholdet er hentet derfra.  

 

Hvem rammes?

Dokumentasjonskravet legges på de som eier byggene. I første omgang er det de største børsnoterte selskapene, samt banker og finansieringsinstitusjoner som får krav om å rapportere etter taksonomien. Det forventes likevel at dette drypper nedover, ettersom leverandører og partnere av disse selskapene også må kunne redegjøre og dokumentere hva de leverer. 

Dersom du for eksempel leier ut lokaler til noen av disse selskapene og skal reforhandle leietakerkontrakter i nær fremtid, vil du nok merke at forventningene og kravene har endret seg. 

Taksonomien kommer til å påvirke oss alle, og det er lurt å begynne å forberede seg allerede nå. 

 

New call-to-action

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.