Hva kan vi hjelpe deg med?

Forleng byggets levetid med innsikt og energidata

Veien til miljø- og klimamålene kan ikke kjøres med bulldozer og heisekran. Skal vi lykkes må vi bli flinkere til å ta vare på det vi allerede har – og da må flere tenke retrofit.

Mye har vært sagt om bruk-og-kast-mentaliteten i samfunnet, men ikke nok når det gjelder byggene våre. Bygg, anlegg og eiendom står for en betydelig del av våre utslipp, og alt for ofte har vi tydd til å rive ned for å bygge nytt. 

Eldre bygg møter nye standarder

Det skal sies at eiendomsbransjen har opplevd store endringer i krav til alt fra byggeforskrifter til inneklima- og miljøstandarder, og for mange har nok disse kravene gjort det enklere å bygge nytt enn å vedlikeholde gammelt. 

Det anslås likevel at godt over 70 prosent av alle bygg som vil bli benyttet i 2050 allerede er bygget. De fleste av disse byggene er ikke energieffektive. Og dette skaper hodebry for mange i bransjen. 

Les mer om taksonomien her. 

Hvordan kan vi sikre at det er lønnsomt å ta vare på bygg fremfor å bygge nytt? Hvordan kan eldre bygg møte fremtidens krav til energieffektivitet?

En viktig del av løsningen er teknologisk oppgradering.

 

Hva er retrofit?

Retrofit, eller teknologisk oppgradering, handler om å tilføre noe nytt til et eksisterende byggverk, som for eksempel energimålere. Du kan betrakte det som å modernisere eiendommen med nye verktøy, som for eksempel gjør bygget mer energieffektivt eller løfte det opp til nye standarder og regelverk. 

Det finnes mange måter du kan tenke retrofit. Alt fra nye vinduer og belysningssystemer, til bygningsautomasjon og smart teknologi faller inn under definisjonen. I en større sammenheng handler det om å få mer verdi av det du har.

Men det betyr ikke at du må gjøre alt med en gang, ei heller benytte alle verktøyene i skuffen. Det klokeste vil være å bruke byggets egne data for å kartlegge tiltakene som vil gi mest verdi for hver krone brukt. Dersom du gjør dette som en kontinuerlig prosess vil du til enhver tid ta de beste beslutningene for deg selv og de som bruker bygget.

For at du skal få denne innsikten trenger du de riktige verktøyene. Selv om en lege kan dedusere seg frem til en diagnose om du har vondt i ryggen, vil diagnosen bli mer treffende om du bruker et røntgenapparat. Det samme gjelder i bygg. 

Her er en liten intro til energidata for næringsbygg

 

Fem råd for å komme i gang

Vi har vært involvert i mange retrofit-prosjekter. Selv om rådene vi gir er situasjonsbetinget, er det noen som ofte går igjen. 

  1. Finn ut hvilken innsikt du trenger: Det koster å innhente og ivareta data, så tenk over hvilke målinger som faktisk gir deg nyttig innsikt. Hovedinntaket samt de største kursene er en god start.
  2. Gjør deg kjent med taksonomier og krav som kommer. Kravene blir stadig strengere, og det lønner seg å investere i løsninger som kan håndtere høyere krav og standarder enn dagens gjeldende.
  3. Velg software-løsning etter formål: Det finnes mange gode løsninger å velge blant. Fokuser på det som skaper mest verdi for deg. Med kontroll på dataene, kan du velge og teste blant ulike programmer.
  4. Ta ett steg om gangen: Med retrofit kan du gjøre litt av gangen, etterhvert som det passer for byggets bruk og økonomi.

CTA: Se eksisterende integrasjoner

Mye er gjort med god data!

Energieffektivisering er dyrt og komplisert, synes mange. Det trenger det ikke å være. 

De fleste blir overrasket over hvor mye som sløses i bygg, rett og slett fordi ting ikke fungerer som det skal. Gamle og ineffektive anlegg, automatikk som er feil innstilt og teknologi som ikke fungerer som det skal eksisterer uoppdaget i de fleste bygg.

Med korrekt data kan du identifisere feilene og få gjort noe med det - ofte med gode besparelser. 

Videre tiltak vil naturligvis innebære varierende investeringskostnad, avhengig av byggets tilstand og investeringenes ambisjoner. Men det vil sannsynligvis være billigere enn å rive alt sammen, og med god data kan du selv velge tiltak som gir mest mening ut ifra egne behov og investeringsevne. 

Å insite leverer energidata til avtalt pris, og sørger for at dataen flyter som den skal. Det betyr at du unngår de typiske fallgruvene som kommer med energimåling og kartlegging, som målefeil og grumsete datakvalitet. 

 

New call-to-action

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.