Hva kan vi hjelpe deg med?

Installasjonsfeil kostet 80 000 årlig

Et norsk eiendomsselskap ble fakturert på feil grunnlag i over tre år. Årsaken var en feil som skjedde da de termiske målerne ble installert.

Bilde av bygg fra Unsplash (av Eduardo Alvarado)

Å Insite ble kontaktet for å samle data fra alle undermålere i et bygg, til bruk i selskapets energioppfølgingssystem. Gjennom våre verifiserings- og kvalitetskontrollsrutiner, ble det avdekket store avvik fra en bestemt termisk måler.

Måleren var knyttet til byggets fjernvarmeleverandør, og ble brukt til å danne et overslag på forbruk – som utgjorde faktureringsgrunnlaget.

Ved en glipp hadde både temperaturføler og lengdemåler blitt plassert feil, og en overvekt av luft i røret gjorde at de oppga feil verdier. 

I tre år hadde fjernvarmeselskapet overfakturert eiendomsselskapet. Basert på en gjennomsnittlig energikostnad for fjernvarme på 79,7 øre per kWh, utgjør det kr 80.000 i årlige utgifter.

Feilen ble rettet opp, og selskapet betaler nå korrekt faktura – alt takket være grundige rutiner for verifisering av installasjon.

 

CTA: Ønsker du kontroll over forbruket? Ta kontakt.

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.