Hva kan vi hjelpe deg med?

Overfakturerte leietakere på grunn av feilkonfigurert måler

Et norsk eiendomsselskap overfakturerte leietakerne sine, uten selv å være klar over det.

Bilde av bygg

Stadig flere leietakere forventer å få strømregningen basert på faktisk forbruk, og ikke ut i fra en arealbrøk. For å få til dette, er du avhengig av å ha kontroll på energidataene for de ulike delene av bygget. Det er det ikke alle som har. 

Å Insite ble kontaktet for å levere data som skulle brukes til automatisk leietakerfakturering i et bygg. Vi verifiserer alltid alle eksisterende målepunkter tidlig i prosessen, og det var her feilen ble oppdaget.

Les mer om hvordan vi jobber med verifisering her. 

Da undermålerne ble installert, ble måletrafoene overdimensjonert. Det førte til en skaleringsfeil i dataene, som fikk det til å se ut som at leietakerne brukte langt mer energi enn det som var tilfelle.

Eiendomsselskapet hadde fakturert dem for mye, i god tro på at dataene stemte.

Så fort feilen var oppdaget, var det en enkel sak å korrigere den. Selskapet måler nå energiforbruket automatisk – og sender korrekte fakturaer til leietakerne sine, basert på deres faktiske forbruk.

 

CTA: Ønsker du kontroll over forbruket? Ta kontakt.

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.