Hva kan vi hjelpe deg med?

Verifisering: Hvordan vi luker ut de største feilene

En stor andel av feilene som oppstår i energidata, skyldes feil ved installasjon, oppsett og konfigurering av utstyret som benyttes. Derfor er verifisering en kritisk del av vår leveranse.

Bilde: Ferdig installerte målere

Hva er verifisering?

Verifisering handler enkelt forklart om å kontrollere at utstyret fungerer som det skal. At en måler teller oppover, er ikke tilstrekkelig for å vurdere om dataene er korrekt.

Vi gjennomfører alltid verifisering ved nye installasjoner, men vi tilbyr også denne tjenesten ved rapportering av feil eller mistanke om avvik.

 

Hva vi sjekker

Ved retrofitte installasjoner, hvor vi håndterer hele leveransen, kan vi verifisere hele oppsettet. Vi vurderer dataene for å sikre at alt gir logisk mening, som for eksempel:

  • Hierarki og mor-datter-forhold: Vi sjekker at hierarkiet mellom målerne er korrekt.
  • Riktige enheter: Vi sørger for at målerne oppgir de riktige enhetene (for eksempel kilowatt i stedet for megawatt).
  • Fasekobling: Vi verifiserer at målerne er koblet til riktig fase.
  • Logisk konsistens: Vi ser etter korrelasjoner mellom ulike sensorer for å sikre at dataene er logiske og konsistente.

 

Vi har utviklet egne analyseverktøy som effektiviserer disse prosessene, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre algoritmene våre for enda bedre resultater.

Vi gjennomfører også verifisering når vi integrerer til eksisterende målere og infrastruktur. I disse tilfellene har vi noe mer begrenset mulighet til å kontrollere alle deler av oppsettet, men vi ser etter logiske bristninger og mønstre i avvikene som kan forklare feilene.

 

Hvordan vi korrigerer feilene

Noen feil kan rettes ved å justere konfigurasjonen på utstyret, uten fysisk inngrep i bygget. Dette kan også gi oss muligheten til å rekonstruere deler av tapte data.

I andre tilfeller må vi fysisk besøke bygget for å kontrollere og eventuelt justere oppsettet.

 

New call-to-action

Er du litt ekstra interessert i energidata?

Motta nyheter og oppdateringer rett i innboksen.